Thanh nhôm U bo hai cạnh

Thanh nhôm U bo hai cạnh
Thanh nhôm U bo hai cạnh, dùng trong lắp đặt phòng sạch.
Thanh nhôm U bo hai cạnh, dùng trong lắp đặt phòng sạch.